1. ANASAYFA
  2. HABERLER
  3. OLAĞAN GENEL KURUL İLANI; ZONGULDAK İLİ ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ.

OLAĞAN GENEL KURUL İLANI; ZONGULDAK İLİ ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ.

ZONGULDAK İLİ ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
OLAĞAN GENEL KURUL İLANI
 
6. Olağan Genel Kurulu 20 Şubat 2022 tarihinde, çoğunluk sağlanamadığı taktirde 27 Şubat 2022 tarihinde Zonguldak Fener Mh.
Yaman Restaurant’da saat 11:00’de yapılacaktır.
 
GÜNDEM:
1. Açılış, Başkanlık divanı oluşturulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması. gündemin okunması ve misafir konuşmaları.
2. 2020-2021 yıllarına ait yönetim kurulu, denetleme kurulu, bilançolar ve gelir-gider, faaliyet raporlarının görüşülmesi ve onaylanması.
3. Yönetim ve denetim kurularının ayrı ayrı ibralarının oylanması
4. 2022-2023 yıllarına ait tahmini bütçenin görüşülmesi, çalışma programlarının görüşülüp, onaylanması ve karara bağlanması.
5. Asil üye katılım payı, yılık aidat ve hizmet bedellerinin belirlenmesi,
6. Birlik ana sözleşmesinin 24. madesinin 1. fıkrasının e bendi, 2. fıkrasının ç, d. e, f, ğ, h, i, j, k ve p bendlerinde yer alan hususlarda
yönetim kuruluna yetki verilmesi.
7. Yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı ve yollukların belirlenmesi.
8. Yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkartılanların görüşülmesi ve karara bağlanması.
9. Yönetim ve denetleme kurulu asıl ve yedek üyeli ile merkez birliği delegelerinin seçimi
10. Dilek ve temeniler, kapanış.

FOTOĞRAFLAR