1. ANASAYFA
  2. ARI VE ARICILIK
  3. TAKVİM

TAKVİM

TAKVİM

2021 YILI TAKVİMİ (Gözlemsel Bilgilere Göre "Fırtına Takvimi")

Fırtınalar takvimi...
Kocakarı takvimi olarak da isimlendirilen bu takvim, binlerce yıllık gözlemlere dayalı bir bilgi çıkarımı olan bu periyod, Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi ajandasında yer alan takvimsel bilgiler de esas alınarak oluşturuldu ve arıcılık uygulamalarına dair anımsatmalarla birleştirilmeye devam edilecek. Takvimimizdeki mevsimsel ve periyodik hava haraketleri küçük sapmalarla, genellikle tutarlıdır.

OCAK

01 Ocak Fırtına (3 gün)
09 Ocak Zemheri Fırtınası
12 Ocak Fırtına (2 gün)
14 Ocak Karakancaloz Fırtınası
18 Ocak Fırtına (2 gün)
24 Ocak Kışın Şiddeti
30 Ocak Ayondon Fırtınası (2 gün)
30 Ocak Zemherinin sonu

OCAK ayı genellikle yavrunun olmadığı, arının kış salkımında olduğu bir zamandır. Arı yetiştiricilerimiz Ocak ayında mevsimsel sapmalar da dikkate alınarak waroa mücadelesi için "Oksalik Asit Uygulaması" yapmalıdırlar. Mevsimsel uygulamalar için de birliğimizden bilgi alabilirsiniz.

 

 ŞUBAT

01 Şubat Hamsini Fırtınası (3 gün)
05 Şubat Fırtına
11 Şubat Fırtına (3 gün)
13 Şubat Fırtına
20 Şubat Fırtına 1. Cemre (Havaya)
23 Şubat Fırtına
27 Şubat 2. Cemre (Suya)

 

MART

01 Mart Fırtına
06 Mart 3. Cemre (Toprağa)
11 Mart Kocakarı Soğukları (Berdül’aczin başlaması)
02 Mart Husün Fırtınası
15 Mart Fırtına
17 Mart Berdül’aczin sonu
24 Mart Koz Kavuran Fırtınası
26 Mart Çardak Fırtınası
26 Mart Fırtına (2 gün)

 

İLKBAHAR BAKIMI
Arıcılıkta istenilen düzeyde verim alabilmek için, her mevsim yapılması gereken işlemlere dikkat edilmelidir. Çalışmaların en yoğun yapıldığı dönem ilkbahardır.

İlkbahar kontrollerinde amaç; arıların kışı nasıl geçirdiklerini, kovanda mevcut gıda miktarını, ana arının varlığını, yumurtlama durumunu, işçi arı miktarını, kovanda hastalık olup olmadığını kontrol etmektir.

İlk kontrol; koloniler kapalı mekânlarda kışlamışsa dışarı alınma zamanı bölgelere göre değişiklik gösterir.

Ülkemizin birçok bölgesinde ve sahil kesimlerinde arılı kovanlar açık alanlarda kışlatılır. Kapalı mekânlarda kışlatılıp dışarı çıkartılan ya da açık alanlarda kışlatılan arı ailesinin ilk kontrolleri havaların ısındığı, erik ağaçlarının çiçek açmasından itibaren güneşli açık günlerde sıcaklığın 14–17 derecenin üzerinde olması halinde saat 11–14 arasında yapılabilir. Özellikle ilk kontrollerde koloniler üşütülmemelidir. Koloni üşütüldüğü takdirde 35 derece olan yavru büyütme alanı sıcaklığının tekrar aynı dereceye yükseltilmesi için arıların büyük oranda bal yemeleri gerektiği ve hastalıklar için uygun bir ortam oluşturduğunun unutulmaması gerekir. Altı çerçeveli kovanlarda, kovan tipine göre 10 derece ısı artışı için 40–80 gr günlük bal tüketilir.

Arıların uçuşa çıktıkları zamanlarda kovan dip tahtası temizliği yapılabilir. Dip tahtası üzerinde görülen kırıntı ve artıklar incelenerek koloni hakkında bilgi sahibi olunması sağlanabilir. Üzerinde nem ve su biriken örtülerin (tahtaların) acilen değiştirilmesi gerekir. Dip tahtası kovan gövdesine sabitse temizlik ya da değiştirme kovan gövdesi ile komple yapılır.

Çerçeve kontrolünde küflü, aşırı esmerleşmiş ve kırık petekli çerçeveler kovandan çıkartılarak ihtiyaç varsa yerine önceki yıldan kalan temiz petekler verilir. İşlenmiş petek yoksa yerine temel petek verilir. Kovan içindeki mevcut arı miktarı çerçeveleri doldurmuyorsa arısız çerçeveler alınarak alan daraltılır, kuluçkalık çerçevelerinin her yıl yarısı değiştirilir.

Kolonide ana arının olup olmaması koloninin sürekliliğini doğrudan etkiler. Kontrollerde ana arı görülemezse günlük yumurtanın olup olmadığına bakılır. Arılı kovanda günlük yumurta varsa ana arıda mevcuttur. Ana arının olmadığı anlaşılırsa ya yeni bir ana arı verilmeli ya da başka koloni ile birleştirilmelidir.

Besin kontrolündeki amaç kovandaki bal polen miktarının belirlenmesidir. Erken ilkbaharda yapılan kontrollerde besin stokunun yetersiz olduğu görülürse bal ve pudra şekerinden yapılan kek ya da şeker şurubu ile besleme yapılabilir. Bu dönemde yapılacak besleme hem açlık riskine hem arı ailesi nin gelişmesine katkıda bulunur. Verilen keklerin üretimi izne tabidir.

Hastalık ve parazit kontrolü; arıcılıkta yıl boyu görülebilecek nosema, yavru çürüklüğü ve paraziter hastalıklara karşı uyanık olunmalıdır. Varroa parazitine karşı erken ilkbahar mücadelesi uygun zamanda, dozda, ruhsatlı ilaçlar ile eksiksiz yapılmalıdır. Herhangi bir hastalık görüldüğünde ya da şüphe edildiğinde mutlaka bir uzmana danışılmalıdır.

İlkbahar beslemesi kovan içindeki gıda kaynaklarının kalite ve miktar olarak yetersiz olması durumunda yavru gelişimini teşvik için yapılan yemlemedir. İlkbahar yemlemesi bir ölçek şeker ve bir ölçek su ile hazırlanan şurupla yapılmalıdır. Kullanılan besleme şekeri rafine şeker olmalı, bunun dışındaki besinler verilmemelidir. İlkbaharda yapılan şurup beslemelerinde yağmacılık olabileceğinden önlemler alınmalıdır. Akşam üzeri geç saatlerde yapılmalıdır.

Erken ilkbaharda arı gelişmesi için ihtiyaç duyulan diğer besin polendir. Yeterli değilse bal ve polenden yapılacak kekle besleme yapılabilir. Polen yokluğunda yavru üretiminin durduğu unutulmaması gereken bir durumdur. Polen gelmediği zamanlarda beslemeden kaçınılmalıdır.

Oğul, bal arılarında nesli devam ettirmek için arı ailesi fertlerinin bir kısmının ana arı ile birlikte kovandan ayrılarak yeni bir aile oluşturmasıdır. Teknik arıcılıkta koloninin gücünü zayıflattığı için koloninin oğul vermesi istenmez ve karşı önlemler alınır. Koloninin oğul vermesini destekleyen şartlar; arıların fazlaca çoğalması, bal depolayacak yerinin kalmayışı, koloni içi sıcaklığının artması, ana arının yaşlanması ve genetik yapı olarak sıralanabilir.

Oğul vermeyi destekleyen şartların ortadan kaldırılarak önlenmesi teknik ve ekonomik arıcılığın önemli kuralıdır.
Koloni sayısı arttırılmak istendiğinde yeterli güce erişmiş bir koloni bölünmek suretiyle suni oğul üretimi yoluna gidilir. Arı, ballı ve yavrulu petekler her iki kovana eşit şekilde paylaştırılır. Burada önemli husus tarlacı arıların her iki koloniye eşit oranda girmelerini sağlamaktır.

Bunun için anaç koloni yarım metre sağa ya da sola kaydırılarak, eski uçuş hattı anaç ile yeni koloninin ortasında kalacak şekilde yeni koloninin yerleştirmesi yapılır.

Bir başka suni oğul üretimi yöntemi de özellikle koloni sayısını çoğaltmak amacıyla bir kovandan 5 çerçeveli 1 bölme yapılmasıdır. Bu durumda 3 adet arılı-yavrulu, 2 adette arılı-ballı çerçeve yeni kovana yerleştirilir. Uçuş delikleri kapalı olan bu kovanlar, tarlacı arıların eski kovan yerine dönmelerini önlemek için en az 5 km uzağa taşınır. Yeni bölünen teknik oğullar ya anaarı yaparlar ya da çiftleşmiş ana arı verilir.

Kayıt tutma, her üretim alanında olduğu gibi arıcılıkta da önemlidir. Her kovana ait kart ya da sicil defteri tutulmalıdır. Her koloni kontrolünde bilgiler işlenerek daha sonra yapılması gereken işler planlanır. Kayıtlarda; ana arının çıkış ve yumurtlamaya başlama tarihi, kökeni, bal ve polen miktarları, yavru durumu gibi bilgiler yer almalıdır.

MAYIS

NİSAN

07 Nisan Kırlangıç Fırtınası
12 Nisan Fırtına (3 gün)
18 Nisan Kuğu Fırtınası
21 Nisan Sitte’i Sevr’in başı
26 Nisan Sitte’i Sevr’in sonu
28 Nisan Fırtına (3 gün)

 

 

04 Mayıs Çiçek Fırtınası
08 Mayıs Fırtına (Doğu rüzgarları)
11 Mayıs Mevsimsiz soğuklar
16 Mayıs Filizkıran Fırtınası
20 Mayıs Kokulya Fırtınası
22 Mayıs Ülker Fırtınası
30 Mayıs Kabak Meltemi
31 Mayıs Bevarih rüzgarlarının başlaması

 

HAZİRAN

03 Haziran Fırtına (2 gün)
09 Haziran Fırtına (2 gün)
22 Haziran Gündönümü Fırtınası
27 Haziran Kızıl Erik Fırtınası

 

TEMMUZ

01 Temmuz Yaprak Fırtınası
03 Temmuz Sam Yelleri
06 Temmuz Fırtına
09 Temmuz Çark Dönüşü Fırtınası
11 Temmuz Bevarih rüzgarları sonu
16 Temmuz Fırtına (2 gün)
18 Temmuz Sıcakların artması
26 Temmuz Kara Erik Fırtınası

 

AĞUSTOS

03 Ağustos Fırtına (Marmara)
14 Ağustos Fırtına
17 Ağustos Fırtına
20 Ağustos Fırtına (2 gün)
23 Ağustos Sam yellerinin sonu
31 Ağustos Mercan Fırtınası

 

EYLÜL

06 Eylül Bıldırcın Geçimi Fırtınası
13 Eylül Çaylak Fırtınası
19 Eylül Fırtına
24 Eylül Kestane Karası Fırtınası

 

EKİM

01 Ekim Turna Geçimi Fırtınası
04 Ekim Koç Katımı Fırtınası
09 Ekim Yaprak Dökümü Fırtınası
13 Ekim Meryem Ana Fırtınası
17 Ekim Kırlangıç Fırtınası
19 Ekim Bağ Bozumu Fırtınası
28 Ekim Balık Fırtınası

 

KASIM

02 Kasım Kuş Geçimi Fırtınası
07 Kasım Fırtına
11 Kasım Mevsimsiz sıcaklar
12 Kasım Lodos Fırtınası
17 Kasım Koç Katımı Fırtınası
24 Kasım Ülker Dönümü Fırtınası

 

ARALIK

04 Aralık Fırtına (2 gün)
10 Aralık Karakış Fırtınası
15 Aralık Fırtına (3 gün)
20 Aralık Fırtına
21 Aralık Gün Dönümü Fırtınası

 


FOTOĞRAFLAR