1. ANASAYFA
  2. PROJELER
  3. DEVAM EDEN PROJELER

DEVAM EDEN PROJELER

1-Batı Karadeniz Arısı Islah projesi”.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen ve proje kapsamında oluşturulan “Altyapı Arılığında200 adet koloni bulunmaktadır. 135 koloninin ana arı yaşları ve koloni güçleri eşitlenmiş durumdadır. Alaplı ilçesi Gümeli Beldesi Fındıkağılı mahallesinde bulunan Altyapı Arılığı'nda yaşları eşitlenen ana arıların kışlama ve bahara çıkış durumları izlenecektir.

2-  ‘Sağlıklı Toplum için arı gibi çalışkan kadınlarProjesi. Ana arı üretimi, arı sütü üretimi, propolis üretimi ve işlenmesi, arı ekmeği üretimi içerikli, öncelikle kadın istihdamı ve emeğinin değerlendirilmesi projesi.

Yaklaşık 100 kadın üyenin/işletme sahibin bulunduğu, her üye/aile/işletmede bir kadın olduğu düşünüldüğünde tüm üyelerimizi hedefleyen bir projedir. Proje ile T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü’nün (TAGEM) arı ıslah projesi içerisinde yer alan Karadeniz Ereğli İlçesi Karakavuz köyü ve Alaplı ilçesi Gümeli Beldesi izole alanlarında ana arı üretimi gerçekleştirilecektir. Kurulacak olan ana arı üretim istasyonu ile yıllık 10.000 adet ana arı üretimi ile kapasite geliştirilecek, kurulacak makine parkuru ile propolis ve arı sütü üretimi gerçekleştirilecektir. Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Kdz. Ereğli Kaymakamlığının iştirakçi olarak yer aldığı proje kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Destek Vakfından yardım alabilme koşullarına sahip dezavantajlı 30 kadına ana arı yetiştirme, arı sütü ve propolis üretimi konularında eğitimler verilecek ve 20 kadın sürekli istihdam edilecektir. Proje kapsamında üretilen ürünler ön görüşme yapılan ulusal dijital satış kanallarında da satışa sunulacaktır. Proje ile kırsal kalkınma ve kadınların işgücüne katılımına katkı sağlanması hedeflenmektedir. 

 

Tamamladığımız projelerimizi hakkındaki bilgiyi buradan görüntüleyebilirsiniz.

 

HEDEFLEDİĞİMİZ PROJELER

 

1- Nektar alanlarının etkin ve verimli kullanılması, kışlatma başta olmak üzere arı konaklatmada yaşanan sorunları çözerek üretim kapasitesinin artırılması projesi.

İlimizin coğrafi yapısı, köylerde yaşayan üyelerimizin çeşitli nedenlerle en az yılın dört ayını kentlerde geçirme durumu dikkate alındığında, arılıkların büyük oranda il, ilçe, belde ve köy merkezlerine yakın alanlarda konaklatıldığı görülecektir. Bu hem şikayetlere, hem koloni kayıplarına hem de verim düşüklüğüne neden olmaktadır.

Bu konuda orman ve hazine arazilerinin kullanımının/kullandırılmasının sorunu ortadan kaldıracağı bilinmelidir.